ചേടിച്ചേരിയിൽ ഇടിമിന്നലിൽ വൻ നാശനഷ്ടം – Sreekandapuram Online News-
Thu. Sep 24th, 2020
ഇരിക്കൂർ ചേടിച്ചേരിയിലെ മരക്കാമിലെ രമേശന്റെ വീട്ടിൽ ഇന്ന്  11 മണിക്കുണ്ടായ ശക്തമായ മിന്നലേറ്റ വീട്ടിലെ ഇലട്രോണിക്‌സ് സാധനങ്ങൾ നശിക്കുകയും പറമ്പത്ത് കെട്ടിയിരുന്ന പശു ചത്തു പോകുകയും ചെയ്തു.
By onemaly